Steltse Dijkgaarden
Logo Logo

We hebben geen resultaten gevonden.
Probeer het nog eens met een andere zoekterm of stel je vraag via chat, mail of telefoon.

Vragen over de financiering

Hoe weet ik of ik de woning kan betalen?

Je kunt vrijblijvend een gesprek aangaan met een financieel adviseur van bijvoorbeeld de Rabobank. In dit gesprek krijg je een goed beeld of je de woning kunt betalen en wat jouw toekomstige maandlasten zullen zijn.

Wanneer moet ik mijn hypotheek rond hebben?

Zodra de bouw van de woning definitief doorgaat, word je door de notaris uitgenodigd om de leveringsakte en hypotheekakte te passeren. Het is verstandig om de hypotheek rond te hebben zodra je in de gelegenheid wordt gesteld de akte te passeren.

Wat als ik mijn hypotheek niet rond krijg, zit ik dan aan de koop vast?

In de koop- en aannemingsovereenkomst zit een ontbindende voorwaarde voor het verkrijgen van een hypotheek. Als je onverhoopt de hypotheek niet rond krijgt, kun je binnen een periode van 2 maanden na aankoop de overeenkomst ontbinden. Je kunt dit doen door de ontbinding aan te vragen aangevuld met tenminste 1 afwijzing van een geldverstrekker.

Wanneer start ik met betalen?

Zodra je naar de notaris gaat voor het passeren van de leveringsakte en de bouw is nog niet begonnen, betaal je de koopsom van de grond. De aanneemsom betaal je vervolgens in termijnen vanaf het moment dat de bouw start. De notaris verzorgt bij het passeren van de leveringsakte de betaling van alle tot op dat moment verschuldigde termijnen en eventuele rente. Na de start van de bouw en zodra een bepaald punt in de bouw is bereikt, ontvang je van de aannemer een factuur, die je vervolgens binnen 2 weken dient te betalen. Je kunt betalen uit eigen middelen of de factuur doorsturen aan jouw hypotheekverstrekker. Als het passeren van de leveringsakte bij de notaris heeft plaatsgevonden, zal de hypotheekverstrekker zorg dragen voor betaling.

Kan ik de woning (deels) met eigen geld betalen?

Ja dat is mogelijk. Het is verstandig om dat zo snel mogelijk aan de notaris door te geven. Dit in verband met het inplannen van de afspraak voor het passeren van de aktes.

Moet ik nog rekening houden met extra kosten die ik moet betalen als ik een woning koop?

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning moet je altijd rekening houden met extra kosten. Zo heb je bijvoorbeeld kosten bij het sluiten van een hypotheek (advieskosten en notariskosten). Ook maak je kosten voor het inrichten en afwerken van de woning.

Kan ik ook mijn eigen notaris kiezen?

Dat is alleen mogelijk voor het passeren van de hypotheekakte. Het is dan wel verstandig dat je dit goed afstemt met de projectnotaris.

Wat is bouwrente?

Als je later in een project instapt dan betaal je rente over de reeds vervallen termijnen tot aan de datum van overeenkomen van de koop- en aannemingsovereenkomst. Het percentage van deze rente is in de overeenkomsten vastgesteld. Deze rente wordt bouwrente genoemd en is niet fiscaal aftrekbaar.

Wat is transportrente?

Dit is de rente berekend vanaf datum overeenkomen of zoveel later als vastgesteld in de koop- en aannemingsovereenkomst tot aan de datum van het passeren van de leveringsakte. Het percentage van deze rente is in de overeenkomsten vastgesteld. Deze rente wordt transportrente genoemd en is wel fiscaal aftrekbaar.

Wat is Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

De NHG is een garantie op hypothecaire leningen voor de aankoop en verbetering van een eigen woning. Door deze garantie van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), is de geldverstrekker zeker dat de lening wordt terugbetaald.

Moet de woning onverhoopt worden verkocht en is de opbrengst lager dan de hypotheekschuld, dan betaalt het WEW de restschuld aan de geldgever. In ruil voor de NHG-zekerheid bieden geldverstrekkers een rentekorting op de hypotheek. Informeer hiernaar bij je hypotheekadviseur. De maximale hypotheek voor aankoop is in 2021 € 325.000 (100% van de marktwaarde). De maximale hypotheek bij oversluiten is € 325.000, inclusief bijkomende kosten. Wanneer er sprake is van energiebesparende maatregelen is de maximale hypotheek € 344.500 (106% van de marktwaarde).

Bij het woningaanbod (kenmerken) op onze site staat altijd vermeld als de prijs van een woning binnen deze prijsklasse valt.

Ik heb nog een woning te verkopen, zijn er voor mij mogelijkheden om dubbele lasten te voorkomen?

Dubbele maandlasten zijn niet of nauwelijks te voorkomen. Je betaalt al een gedeelte van de koopsom tijdens de bouw en daarvoor betaal je een vergoeding aan de geldverstrekker. De dubbele maandlasten zijn wel fiscaal aftrekbaar met een maximum van 2 jaar.

Wat zijn de financiële voordelen van het kopen van een nieuwbouwwoning t.o.v. een bestaande woning?

Bij de financiering van een nieuwbouwhuis krijg je een aantal voordelen. Zo kan je voor de financiering van jouw nieuwe huis meer lenen dan voor de meeste bestaande woningen.

Omdat de overheid energiezuinigheid wil stimuleren is afgesproken dat kopers van woningen die energiezuinig zijn, extra financieringsruimte krijgen in de hypotheek die ze willen afsluiten. En dat kan fors oplopen.

Zo heb je bij een nieuwbouwhuis standaard € 9.000 meer financieringsruimte, bij een nul-op-de-meter woning is dit zelfs € 25.000.

Daarnaast hebben de hypotheekverstrekkers vaak ook eigen regelingen om energiezuinigheid te stimuleren. De Rabobank kent sinds kort de Rabo GroenHypotheek voor woningen met een EPC lager dan 0,26. Verder koop je een nieuwbouwwoning 'vrij op naam'. Dit betekent dat de meeste extra kosten voor de bouw en overdracht van huis en grond al is verwerkt in de prijs van het huis zelf. Voorbeelden zijn de notariskosten voor de overdracht van het nieuwe huis en makelaarskosten. Dit levert je al snel een paar duizend euro op.

Er wordt gevraagd om een financiële check in te leveren bij het doorgeven van mijn voorkeuren. Waarom is dat?

We proberen zoveel mogelijk mensen de woning van hun hoogste voorkeur toe te wijzen. Daarbij kijken wij naar de meest concrete kandidaten. Een financiële check laat ons zien dat jij de woning kunt financieren of met eigen middelen kunt betalen. Het inleveren van een financiële check, zorgt er dus voor dat jij een meer concrete kandidaat wordt.

Waar moet een financiële check aan voldoen?

Een financiële check is een brief (niet ouder dan 3 maanden) van je bank of hypotheekverstrekker waar in staat dat jij – bij het door jou opgegeven inkomen, vermogen en/of schuld – het benodigde bedrag voor jouw gewenste woning kunt lenen of met eigen middelen kunt betalen. Aan je financieel adviseur kun je vragen welke gegevens hij/zij daarvoor nodig heeft. LET OP: dit is geen hypotheekaanvraag, alleen een verklaring dat jij je financiële mogelijkheden hebt laten doorberekenen. Een voorbeeld van een voor BPD acceptabel document is bijvoorbeeld het Oriëntatierapport Lenen & Wonen van de Rabobank. Vraag ernaar bij jouw financieel adviseur van de Rabobank.

Wanneer lever ik mijn financiële check in?

Nadat de verkoop is gestart lever je jouw financiële check in. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de toewijzing. Na toewijzing verwijderen wij de gegevens van de financiële check uit onze systemen.

Hoe kom ik aan een brief (financiële check) waarin staat dat ik de woning kan betalen?

Je kunt deze brief laten opstellen door jouw bank of hypotheekverstrekker.

Vragen over het gebied

Heb je een vraag over het gebied Waalsprong?

Ga naar de veel gestelde vragen pagina van gebied Waalsprong.

Vragen over Steltse Dijkgaarden

Hoeveel woningen worden er in de wijk gerealiseerd?

In het deel van Steltse Dijkgaarden worden 12 dijkwoningen en 19 schuurwoningen gerealiseerd.

Wat voor soort woningen komen er in de wijk?

Schuurwoningen en Dijkwoningen. De woningen op de dijk zijn vergelijkbaar met een drive-in woning. Beneden parkeer je de auto en op de eerste verdieping bevindt zich de woonkamer.

Komen er ook huurwoningen in het aanbod? En zo ja, wie is de verhuurder?

Nee, er komen geen huurwoningen.

Zijn er ook starterswoningen gepland?

Nee in De Stelt Zuid komen geen starterswoningen.

Worden er ook sociale koopwoningen gebouwd?

Nee er komen geen sociale koopwoningen in het aanbod.

Waar kan ik mijn auto parkeren?

Bij de boomgaard woningen parkeer je de auto voor je woning. Bij de dijkwoningen parkeer je onder het huis. 

Is/blijft parkeren gratis?

Ja dat is en blijft gratis.

Komen er nieuwe wegen in de wijk?

Binnen het plan komen nieuwe wegen, hoe dit er precies uit komt te zien is bekend op het moment dat de verkavelingskaart beschikbaar is. Uiteraard houden we je daarvan op de hoogte.

Komt er ook een speeltuin of speelweide?

De hele boomgaard kun je zien als speelweide, leg een picknick kleedje neer en geniet van de bomen en het gras tussen de boomgaardwoningen in.

Is er een honden uitlaatplaats in de buurt?

Er wordt geen speciale hondenuitlaatplek gerealiseerd binnen De Stelt Zuid. Op de dijk vlakbij kun je heerlijk wandelen met je hond.

Wanneer start de verkoop van het project?

De woningen van Steltse Dijkgaarden zijn allemaal verkocht.

Zijn deze woningen al een keer eerder gebouwd zodat ik ze kan bekijken?

Deze woningen zijn niet eerder gebouwd en daarom is het niet mogelijk om van tevoren al een woning te bekijken.

Is er al een vergunning om de woningen te bouwen?

De vergunningen zijn rond en de bouw is gestart.

Hoe lang duurt de bouw en wanneer worden de 1e woningen opgeleverd?

Op de pagina nieuws of planning lees je wanneer de bouw van de woningen start en wanneer verwacht wordt dat de eerste woning opgeleverd wordt. Staat het er nog niet bij? Dan is het waarschijnlijk nog niet bekend.

Hoe rijdt het bouwverkeer naar de locatie?

Het bouwverkeer rijdt via speciaal aangelegde bouwwegen naar de bouwplaats.

Vragen over De Stelt Zuid

Geeft de gemeente de garantie af dat de boomgaard in de toekomst altijd als boomgaard gehandhaafd zal blijven?

In de situatie dat er voldoende belangstelling is zelf onderhoud van de boomgaard worden er fruitbomen geplaatst. Als er na een bepaalde periode geen onderhoud meer wordt gepleegd aan de boomgaard, behoudt de gemeente het recht om:
• Fruitbomen weg te halen en andere bomen planten;
• De boomgaard zelf te gaan onderhouden;
• Onderhoud onder te brengen bij een stichting (bijv. Stichting Landschapsbeheer).
Mocht er vanaf het eerste moment gekozen worden voor gemeentelijk onderhoud, dan komen er vooral notenbomen en bomen met bloesem in het voorjaar in de boomgaard.

Wat is de stamdikte van de bomen die geplant worden?

De bomen die geplant gaan worden zijn groot genoeg om het in de openbare ruimte te redden, maar klein genoeg om te kunnen wennen aan de nieuwe situatie (ondergrond, wind en licht). Bomen die te groot zijn wennen vaak lastig aan de nieuwe situatie waardoor ze dood gaan. De gemeente plant over het algemeen (laan)bomen aan in de maat 16-18 (ca 5 tot 6 meter hoog), maar bij fruitbomen werkt dat anders. Deze bomen zijn kleiner en lager vertakt waardoor een dergelijke maatvoering voor deze bomen niet opgaat. Vanzelfsprekend zal het beeld in het begin anders zijn dan de situatie bij volle wasdom. De exacte maatvoering van de fruitbomen weten we nu nog niet.

Hoe zijn de plannen tot het gezamenlijk onderhoud ontstaan?

Allereerst om de sociale cohesie in de nieuwe woonbuurt te bevorderen. Meer doen samen met je buren en de anonimiteit verminderen. Daarnaast proberen we bewoners zich meer verantwoordelijkheid te laten voelen voor de openbare ruimte. Ook wat zij doen is belangrijk voor het onderhoud en het aanzicht. Een andere reden is dat de gemeente normaliter geen fruitbomen plaatst, fruitbomen vragen meer onderhoud dan ‘normale’ plantsoenen. Dit is de reden dat de gemeente bewoners om hulp vragen om de boomgaard te onderhouden. Als blijkt dat er te weinig animo is bij de kopers/bewoners om te participeren in het groenonderhoud, dan plaatst de gemeente bloesembomen in plaats van vruchtdragende bomen.

Hoe ziet het groen eruit bij oplevering? Is dit volgroeid?

De boomgaard wordt aangelegd tijdens het plantseizoen (loopt van oktober tot en met maart). Uiteraard is dit afhankelijk van wanneer de woningbouw gereed is. De bomen worden geplant wanneer woningbouw (bijna) geheel voltooid is. Houd er rekening mee dat het nog geen volgroeide boomgaard is.

Is er een tussenweg mogelijk qua soort bomen? Bijvoorbeeld onderhoud door bewoners maar bloesembomen in plaats van fruitbomen (reden: meer overlast door insecten).

Ja dit is bespreekbaar, maar wordt meegenomen in het participatieproces. Dit proces wordt opgestart door de gemeente zodra er voldoende kopers zijn van de nieuwbouwwoningen. Zie ook pagina 42 en 43 van de brochure ‘Samen meedoen in het groen’.

Zijn er al plekken in de boomgaard aangewezen voor spelen? Hoe is het geregeld met de speelaanleidingen? Hoe worden die plekken ingericht en wat gaat er komen?

Er zijn nog geen plekken expliciet aangewezen voor spelen. De hele boomgaard biedt aanleiding tot spelen. Verspreid in de gehele boomgaard zullen zijn straks speelaanleidingen te vinden. zijn te vinden. Wat er precies komt wordt tijdens een bewonersbijeenkomst besproken. In de boomgaard zijn op verschillende plaatsen open plekken gecreëerd (met minder bomen) waar spelen ook tot de mogelijkheden behoort.

Het gebied tussen de dijk en de dijkwoningen is de struinzone. De struinzone is eigendom van het waterschap, maar tussen het waterschap en de gemeente Nijmegen zijn afspraken gemaakt over de inrichting, beheer en onderhoud daarvan. In deze zone mag niet gebouwd worden, en mogen geen bomen en geen speeltoestellen geplaatst worden. Deze zone wordt als wandel- en recreatiezone ingericht. Vanzelfsprekend kan hier wel gespeeld worden in de natuur.

Hoe is het geregeld met de financiering van speelaanleidingen?

Gemeente financiert de speelaanleidingen, binnen de beschikbare budgetten. Er is geen sprake van subsidie, omdat de gemeente dit regelt.

Hoe wordt het gereedschap geregeld? Wordt dit beschikbaar gesteld vanuit de gemeente? En wordt er een gemeenschappelijke schuur geplaatst voor het opslaan van het gereedschap?

Afhankelijk van welk onderhoud uitgevoerd moet worden wordt er gefaciliteerd in gereedschap. Het kan zijn dat de gemeente bepaald gereedschap in bruikleen beschikbaar stelt, dat op locatie blijft. Wanneer er bijvoorbeeld een grote snoeiactie is, kan het participatieteam (lees meer op pagina 45 van brochure ‘Samen meedoen in het groen’) helpen en een groter aantal snoeischaren beschikbaar stellen. Dit wordt in het participatieproces besproken en vervolgens vastgelegd in de participatieovereenkomst.

Het plan voorziet niet in locatie voor een gemeenschappelijke schuur. Over de aanschaf en opslag van gereedschap worden onderling afspraken gemaakt. Er wordt wel hulp en expertise aangeboden van de mensen van het participatieteam Openbare Ruimte. Zij begeleiden bij snoeiwerkzaamheden, geven onderhoudstips en regelen eventueel afvoer van snoeiafval. Zie ook pagina 45 in de brochure ‘Samen meedoen in het groen’.

Mag de buurt ook picknicktafels/moestuin/oid plaatsen in de boomgaard en hoe wordt dit gefaciliteerd? Moeten bewoners hier zelf voor zorgen of doet de gemeente dat?

De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners de boomgaard goed kunnen gebruiken en dat er ruimte is voor ontmoeting. Tijdens het participatieproces wordt geïnventariseerd wat de wensen zijn van de bewoners, welke afwegingen en mogelijkheden daar in zijn, en in hoeverre de gemeente daarin kan meebewegen.

Mag een (beuken)haag geplant worden tussen de (achter)tuin van de buren en jezelf? Zo ja, hoe hoog mag die zijn?

Bij bijna alle tuinen wordt er een kant en klare haag geplant, die al op hoogte is, vanaf 3 meter achter de achtergevel heeft deze haag een hoogte van 120 cm. Dan zijn we er zeker van dat deze haag ook als haag blijft gehandhaafd. Hiermee voorkomen we dat bewoners de haag verwijderen en er een schutting plaatsen. We willen de biodiversiteit versterken en mensen ook stimuleren de tuin te vergroenen. Als je een hoge haag wil hebben, adviseren wij dit te overleggen met je buren.

Mogen hagen tussen de tuinen ook hoger worden dan 1.20 meter?

De terrastuinen zijn ontworpen om een zo optimaal mogelijk uitzicht te hebben. Het landschap van de boomgaard en de dijk zijn als het ware een verlengstuk van je tuin. De hagen mogen doorgroeien tot een hoogte van circa 1.80/2.00 meter. Bij deze hoogte wordt het uitzicht en de beleving van de boomgaard of het dijklandschap wel sterk verminderd, en komt de ruimtelijke beleving sterk te liggen op alleen de eigen tuin of het terras. Een aanpassing van de hoogte moet vanzelfsprekend wel afgestemd worden met de buren, die van eenzelfde uitzicht en beleving (willen) genieten. Het plaatsen van een schutting is ten alle tijden niet toegestaan.

Wie bepaalt de ’regels’ in de boomgaard? En wie is er toezichthouder dat deze regels worden nageleefd? Bijvoorbeeld als een struik té hoog wordt.

Er wordt in het participatieproces besproken hoe er onderhouden gaat worden. Wanneer bewoners de boomgaard onderhouden krijgt de boomgaard een andere uitstraling krijgen dan wanneer de gemeente de boomgaard onderhoudt. Dit vind je ook terug op pagina 42 tot en met 47 van de brochure ‘Samen meedoen in het groen’.

Gelden er in de boomgaard dezelfde regels met betrekking tot geluidsoverlast als in de rest van de stad? Wie is er verantwoordelijk voor dat ze worden nageleefd?

De boomgaard is een openbaar gebied, daar gelden de regels van normaal openbaar gebied. Dit betekent dat er vóór 6.00 uur geen hard geluid mag zijn en na 22.00 uur ook niet.

Mag je een pergola/groene beschutting plaatsen op je terras?

Ja dat mag.

Wat zijn de maten van de boomgaard?

De lengte van de boomgaard aan de zuidkant van het Zuster Hélènepad is ruim 100 meter, de breedte varieert van circa 10 meter tot maximaal circa 35 meter. De lengte van de boomgaard aan de noordkant van het Zuster Hélènepad is ruim 200 meter, de breedte is circa 10 meter tot maximaal circa 30 meter. 

Wat wordt de hoogte van de appartementen op de Terp?

Gerekend vanuit de hoogte van de terp (de struinzone van de steunberm), zijn de appartementen circa 16 meter hoog.

Hoe ziet het plan eruit voor de dijk? Gaat er in de nabije toekomst nog wat gebeuren t.a.v. dijkversterking? Hoe kan dit van invloed zijn op het woongenot? En met welk toekomstscenario van waterstijging is rekening gehouden?

Het betreft hier de nieuwe dijk die onderdeel uitmaakt het grote project ‘Ruimte voor de rivier’. Het project heeft onder andere voorzien in de aanleg van een nevengeul (ook wel de Spiegelwaal) en de nieuwe dijk en is eind 2015 afgerond. Kort daarna zijn de landelijke waterveiligheidsnormen aangepast. Deze aanpassing hield in dat de nieuwe dijk in 2025 zou moeten worden verstevigd en dat er daarnaast tot 2075 extra ruimte in het plangebied de Stelt-Zuid moest worden gereserveerd in het geval dat er in de verre toekomst nieuwe verstevigingswerkzaamheden zouden worden uitgevoerd. Aangezien dat laatste zou betekenen dat gemeente Nijmegen een groot deel van de Stelt-Zuid niet zou kunnen bebouwen, hebben het waterschap Rivierenland en gemeente Nijmegen in gezamenlijkheid een plan ontwikkeld dat op basis van huidige normen ook voorziet in tenminste de mogelijke voorziene uitvoeringswerkzaamheden tot in 2075. Dat alles heeft ertoe geleid dat aan de nieuwe dijk een extra stevige steunberm binnendijks is aangelegd op niveau 13.00m NAP+. Buiten is dat al goed zichtbaar. De dijk zelf ligt op ca. 16.00m NAP+. Hierdoor zijn er buitendijks geen aanpassingen / werkzaamheden noodzakelijk. Door de versterking van de dijk binnendijks is ook de huidige hoogte van de dijk voor een langere periode (tot tenminste 2075) gewaarborgd doordat de kans op verzakken van de verstevigde dijk bij overstroming zo goed als onmogelijk is.
We verwachten dat er aan de situatie in ieder geval tot 2075 geen veranderingen worden aangebracht. Tegelijkertijd kan de gemeente Nijmegen geen enkele garantie bieden dat deze situatie voor eeuwig gehandhaafd blijft.

Overigens is de gemeente Nijmegen niet verantwoordelijk voor de dijkbewaking/-aanpassingen, het Waterschap Rivierenland is hiervoor verantwoordelijk. Als je vragen hebt over de dijkversterking, dan verzoeken wij je contact op te nemen met het Waterschap Rivierenland, de contactpersoon is Leo Berkers.

Hoe wordt de steunberm om de woning ‘heengevouwen’?

Tussen de blokken met woningen zakt de steunberm van een hoogte van ca. 13 m + NAP naar een hoogte van ca 10 m +NAP. De voet van het talud ligt altijd achter de voorgevellijn van de blokken met woningen. De insteek van het talud aan de bovenzijde ligt altijd voor de achtergevellijn van de woningen (gezien vanaf de voorzijde). Hierdoor sluiten de zijgevels het hellende grondlichaam op om uitspoeling te voorkomen. Het talud krijgt aan de voet een korte helling van 1 op 2 tot circa 1 meter hoogte (ca 11 m +NAP), daarna stijgt de helling met een talud van 1 op 3 tot de struinzone op ca. 13 m +NAP. Doordat de blokken verschillen in rooilijn verspringen ook de taluds tussen de woningen.

Hoe verloopt de toegang tot de boomgaard, de dijk en de struinzone? Welke ontsluiting is er?

De boomgaard is vanuit het westen en het oosten toegankelijk voor voetgangers. Daarnaast loopt er centraal door de boomgaard een fiets- en wandelpad dat de Turennesingel met de dijk verbindt. Tussen de woningblokken rondom de boomgaard zijn er informele doorgangen (gras met bomen) waardoor de boomgaard voor voetgangers ook toegankelijk is. De dijk is voor voetgangers en fietsers te bereiken via de Steltsestraat, het Zuster Hélèlepad en de aansluiting op de Turennesingel. De struinzone is vanaf dezelfde routes als naar de dijk te bereiken. Tussen de woonblokken is er geen andere mogelijkheid om naar de struinzone en de dijk te lopen dan de hiervoor benoemde routes.

Hoe zit het met de fasering van de bouw en de inrichting van de openbare ruimte?

In de Stelt-Zuid zijn verschillende ontwikkelaars actief. Elke ontwikkelaar start met de bouw als zij een bepaald verkooppercentage hebben behaald. De bouw vindt daarom waarschijnlijk gefaseerd plaats. De woonstraten en het groen worden pas definitief ingericht nadat alle woningen in de boomgaard en aan de dijk zijn gerealiseerd. De bomen worden in het plantseizoen (oktober tot en met april) geplant.

Wat komt er qua bebouwing op het plateau?

Het plateau, waarvan het maaiveld op circa 16.00m NAP+ ligt, wordt bebouwd in de vorm van een cluster met vier appartementengebouwen. De gebouwen hebben, gerekend vanaf het plateau, maximaal vijf bouwlagen. In 2020 wordt de tender voorbereid om een ontwikkelaar en architect te vinden, die de gebouwen wil en kan realiseren. De ontwikkeling van de gebouwen wordt naar verwachting in 2021 afgerond waarna de omgevingsvergunning aangevraagd kan worden om daarna te starten met bouwen.

Vragen over de woningen

Welke makelaar verkoopt de woningen?

Hans Janssen Garantiemakelaars uit Nijmegen. 

Is mijn favoriete woning nog beschikbaar?

Als je vragen hebt over de beschikbaarheid van jouw favoriete woning, of als je direct een optie wilt nemen, neem gerust contact met ons op! Je kunt ons bellen, chatten of mailen. De status van een bouwnummer (optie, beschikbaar, verkocht) kun je ook terug zien op deze website op de pagina woningen.

Hebben de woningen een tuin? Wat is de ligging en wat zijn de afmetingen?

Alle woningen krijgen een tuin. De afmetingen en ligging van de tuin zijn nog niet bekend. 

Is er al verkoopdocumentatie beschikbaar?

Wanneer de verkoop start vind je alle verkoopdocumentatie van de woningen bij je favoriete woning of in de Mijn Eigen Huis omgeving. Zijn de woningen nog niet in verkoop? Dan zijn we nog hard aan het werk om alle verkoopdocumentatie gereed te maken!

Wanneer gaat de volgende fase in verkoop?

Alle woningen van Steltse Dijkgaarden zijn verkocht en in aanbouw genomen.

Kan ik een bezichtiging inplannen?

Helaas is het niet mogelijk om een bezichtiging te plannen, omdat de woningen nog niet gebouwd zijn.

Wie bouwt de woningen?

De woning wordt gebouwd door de aannemer. Je sluit de aannemingsovereenkomst ook met deze partij. Tijdens de bouw is deze aannemer jouw aanspreekpunt.

Welke woningen worden er eerst gebouwd en welke volgen daarna?

Dat is op dit moment nog niet bekend. Zodra de aannemer bekend is, weten we meer.

Zijn er mogelijkheden om de woning naar eigen wens aan te passen of in te delen?

Indien er mogelijkheden zijn om de woning aan te passen naar eigen wens, vind je de meer-minderwerklijst bij de downloads op deze website.

Wanneer kan ik bij de kopersadviseur van de aannemer terecht?

Dat kan zodra je een woning gekocht hebt. Na het kopen van de woning word je door de kopersadviseur van de aannemer uitgenodigd voor een gesprek.

Zijn er al prijzen voor meerwerk opties bekend?

Zodra de meerwerk opties bekend zijn, worden deze online geplaatst. Deze bekijk je op de pagina woningen onder het betreffende bouwnummer bij het kopje 'downloads' op deze website óf in je Mijn Eigen Huis omgeving.

Wordt de woning opgeleverd met een keuken?

Het is nog niet bekend of de woningen standaard een keuken krijgen. 

Wie is de leverancier van de keuken?

Dat is nog niet bekend, omdat we nog niet weten of de woningen standaard een keuken krijgen. 

Is er een gasaansluiting in de woning?

Nee, de woningen worden gasloos gebouwd.

Wordt de woning opgeleverd met een badkamer?

De woningen krijgen standaard een badkamer, maar het is nog niet bekend van welk merk. 

Waar kan ik terecht voor de inrichting van de badkamer?

De badkamer leverancier is nog niet bekend. Zodra deze bekend is, delen we die informatie op de website.

Mag ik de woning ook helemaal casco kopen?

Indien je de woning casco wilt kopen, dan kan je het beste even contact met ons opnemen. Zo kunnen we samen je wensen bespreken.

Waar kan ik de plattegronden van de woningen downloaden?

Wanneer de plattegronden van de woningen klaar zijn, kan je ze bekijken bij het bouwnummer of woningtype op de pagina woningen.

Welk energielabel heeft de woning/het appartement?

Alle nieuwbouwwoningen hebben energielabel A, dit is het meest gunstige label en staat voor een duurzame en energiezuinige woning.

Vragen over Mijn Eigen Huis

Wat is Mijn Eigen Huis?

Mijn Eigen Huis is een persoonlijk account waar je jouw favoriete woningen beheert, documenten kunt downloaden, nieuwsberichten kunt lezen en voorkeuren doorgeeft als de verkoop is gestart. Je hebt maar 1 account nodig voor alle BPD websites.

Waarom is een account van Mijn Eigen Huis nodig?

Met een persoonlijk account van Mijn Eigen Huis zie je in 1 overzicht wat jouw favoriete woningen zijn, geef je digitaal jouw voorkeuren door als de verkoop start en beheer je jouw voorkeuren gewoon online.

Hoe maak ik een account aan?

Een volledige uitleg voor het aanmaken van een Mijn Eigen Huis account, vind je onder Service op de pagina Mijn Eigen Huis.

Waarom moet ik mijn account via e-mail bevestigen?

Om zeker te weten dat jij zelf het account hebt aangemaakt ontvang je een e-mail om je account te bevestigen. Zodra je dit hebt bevestigd kun je inloggen in Mijn Eigen Huis.

Ik heb een account aangemaakt maar ik krijg geen e-mail om het te bevestigen

Het kan zijn dat de e-mail in je spam/ongewenste e-mail of junkmail terecht is gekomen.

Het lukt niet om een account aan te maken

Check of je gebruik maakt van een geldig e-mailadres.
Heb je een vinkje geplaatst bij Privacy Statement?
Voldoet je wachtwoord aan de gestelde regels?

 • Tenminste 1 kleine letter
 • Tenminste 1 getal
 • Tenminste 1 hoofdletter
 • Tenminste 1 speciaal teken ! # $ % - _ = + < >
 • Minimaal 8 en maximaal 20 tekens

Mijn wachtwoord wordt niet geaccepteerd bij het aanmaken van een account

Het wachtwoord moet bestaan uit:

 • Tenminste 1 kleine letter
 • Tenminste 1 getal
 • Tenminste 1 hoofdletter
 • Tenminste 1 speciaal teken ! # $ % - _ = + < >
 • Minimaal 8 en maximaal 20 tekens

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Geen probleem. In het inlogscherm voer je je gegevens in en klik je op het vraagteken in het wachtwoord veld. Er wordt een e-mail naar je verzonden en kun je een nieuw wachtwoord aanmaken.

Ik heb al een account maar kan niet inloggen. Wat gaat er mis?

 • Log je in met het e-mailadres dat je hebt gebruikt toen je een account aanmaakte?
 • Ga na of je een geldig e-mailadres hebt. Een e-mailadres moet een @-teken bevatten en mag maar 1 punt achter de @ hebben.
 • Het wachtwoord vergeten? Vraag een nieuwe aan.
 • Zorg ervoor dat Caps Lock niet is ingeschakeld.

Kunnen mijn partner en ik afzonderlijk van elkaar een account aanmaken?

Ja dat is mogelijk. Echter per (toekomstig) huishouden mag slechts 1 keer ingeschreven worden op de woningen.

Hoe verwijder ik mijn account?

Jouw account verwijder je bij je persoonlijke gegevens in Mijn Eigen Huis. Een account kan alléén verwijderd worden als je niet gekoppeld bent aan een woning. Dat wil zeggen dat je geen koper of optant bent van een woning.

Ik heb een nieuw e-mail adres. Hoe kan ik nu inloggen?

Laat ons weten wat je nieuwe e-mail adres is, dan passen wij het voor je aan. Je kunt daarna gewoon inloggen met je nieuwe e-mail adres en je bekende wachtwoord.

Vragen over Online kopen

Online een woning kopen? Kan ik dan nog wel een ‘echt’ persoon spreken?

Het blijft altijd mogelijk om een afspraak te maken met een echt persoon. Je bepaalt namelijk helemaal zelf hoe je jouw huis koopt. Volledig online, gedeeltelijk online of uitsluitend via persoonlijk contact. Alles kan niets moet. Aan jou de keus.

Ik wil een afspraak met de makelaar, kan dat?

Ja dat kan, je bevestigt de optie online via Mijn Eigen Huis en kiest voor Afspraak plannen. De makelaar neemt dan contact met je op om alles door te nemen.

Ik wil de woning volledig online kopen, hoe werkt dat?

In Mijn Eigen Huis bevestig je de optie op de woning die aan jou is toegewezen. Als je voldoende informatie hebt om de contracten te ondertekenen kies je voor Volgende stap. Vervolgens geef je aan dat je de contracten thuis wilt ondertekenen en vul je je aanvullende financiële gegevens aan die nodig zijn om de overeenkomsten op te maken. Binnen enkele werkdagen ontvang je een uitnodiging om de overeenkomsten digitaal te ondertekenen. Heb je vragen of is iets niet duidelijk, dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Wat moet ik doen als ik na het kiezen voor 'Ik heb voldoende informatie' toch een gesprek met de makelaar wil?

Als je hebt gekozen voor Online Kopen, maar toch liever een afspraak wilt met de makelaar, dan kan dat op elk moment. In je Mijn Eigen Huis account klik je op de button 'afspraak maken met makelaar'. Hier geef je een of meerdere dagdelen aan van je voorkeur en de makelaar neemt contact met je op om alsnog een afspraak te maken.

Ik heb een afspraak gehad met de makelaar en wil overgaan tot kopen. Wat moet ik doen?

Na de afspraak met de makelaar kun je aan de makelaar aangeven dat je wilt overgaan tot kopen. Vervolgens geef je in je Mijn Eigen Huis account aan waar je de contracten wilt ondertekenen: thuis of bij de makelaar. Als je kiest voor thuis ondertekenen, worden de contracten opgemaakt en zijn ze binnen enkele dagen beschikbaar in je account. Kies je voor een tekenafspraak bij de makelaar, dan geef je jouw voorkeur door voor een dagdeel. De makelaar neemt contact met je op om een tekenafspraak in te plannen.

Online een handtekening plaatsen. Gelden dezelfde voorwaarden als bij het zetten van een fysieke handtekening?

Als je de woning koopt dan onderteken je de contracten straks door het plaatsen van je digitale handtekening. Na het digitaal ondertekenen gaat de wettelijke bedenktijd in. Er gelden ontbindende voorwaarden zoals afgesproken is in de overeenkomst.

Hoe zet ik digitaal een handtekening?

Je ontvangt een e-mail met een link naar de te ondertekenen overeenkomsten. Koop je samen je partner dan krijgen jullie allebei separaat een e-mail. Je kunt  het contract tekenen via de smartphone, tablet of PC. De digitale handtekening is wettelijk erkend. Waar voorheen nog altijd een handgeschreven handtekening vereist was, is dit nu niet meer nodig! De handtekeningen worden geplaatst met behulp van een erkend ‘PKI overheid’-certificaat.

 • Je identificeert jezelf via iDIN
 • Je logt in bij je bank
 • Je plaats je naam en handtekening met muis op PC en op tablet en mobiel met je vinger
 • Als alle partijen hebben getekend, vind je het koopcontract en de transactiebon terug in Mijn Eigen Huis. Ze staan bij je Persoonlijke documenten.

Wat is iDIN?

iDIN is een Nederlands online identificatiemiddel. De iD staat voor iDentificeren en IN staat voor INloggen. iDIN is een soort iDEAL, maar dan voor het verifiëren van persoonsgegevens. Je logt in met de login van je bank die vervolgens aan de betreffende organisatie bevestigt wie je bent. De banken verstrekken dan gegevens zoals iemands naam, adres, leeftijd of geslacht. Wij hebben geen toegang tot jouw financiële gegevens. Het is ook niet mogelijk om via deze dienst te betalen.

Hoe ziet een digitaal ondertekend document eruit?

De geavanceerde elektronische handtekening wordt gecontroleerd met behulp van een certificaat dat door een erkende certificatiedienstverlener wordt uitgegeven. De Nederlandse overheid maakt gebruik van een certificaat dat wordt uitgegeven door Public Key Infrastructure (PKI). Gekwalificeerde elektronische handtekeningen kunnen alleen geplaatst worden met behulp van een gekwalificeerd digitaal certificaat. Alleen als een elektronische handtekening behoort tot deze categorie is deze gelijkwaardig aan een handgeschreven handtekening. BPD maakt gebruik van deze, middels PKI, gecertificeerde vorm. Let op: bij het uitprinten van het ondertekende document, is dit certificaat niet zichtbaar. Bij officiële handelingen is dus het digitale document nodig.

Zijn digitaal ondertekende documenten rechtsgeldig?

Een elektronische handtekening heeft dezelfde juridische waarde als een handgeschreven handtekening. Het digitaal ondertekende document staat juridisch gelijk aan een schriftelijk ondertekend document. Het voldoet aan de eisen die de wet stelt aan een elektronische onderhandse akte.

Overige vragen

Kan ik beter een bestaand huis of een nieuwbouwhuis kopen?

Een nieuwbouwhuis is een huis zonder zorgen waar je geen omkijken naar hebt. Alles is nieuw, alles doet het. Op bijna alles zit garantie en onderhoudskosten heb je de eerste jaren vrijwel niet. Daar komt bij dat je een nieuwbouwhuis ook nog eens helemaal kunt aanpassen aan je eigen wensen.

Wanneer wordt gestart met de bouw?

Zodra 70% van de woningen is verkocht en de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) onherroepelijk is, krijgt de bouwer opdracht om het project te bouwen.

Is er overlast te verwachten van de bouw voor de directe omgeving?

Overlast van de werkzaamheden tijdens de bouw is niet te voorkomen. De aannemer zal er alles aan doen om dit wel zo veel mogelijk te beperken.

Welke zekerheid heb ik dat mijn huis wordt afgebouwd?

Alle woningen worden gebouwd onder de SWK Garantie- en Waarborgregeling/Woningborg Garantie- en Waarborgregeling. Als eigenaar van de woning heb je hiermee de garantie van een kwalitatief goede woning. Verder weet je dat jouw woning gegarandeerd wordt afgebouwd mochten zich onverhoopt problemen bij de aannemer voordoen. Je hebt bovendien als eigenaar de zekerheid dat eventuele gebreken gedurende de garantietermijn worden hersteld. Voor uitgebreide informatie: www.swk.nl of www.woningborg.nl. Omdat de aannemer op dit moment nog niet bekend is, weten we nu nog niet welke garantieregeling van toepassing is.

Heb ik garantie op de woning en zo ja hoe lang?

Een van de voordelen van nieuwbouw is de garantie op de bouwkundige kwaliteit. Deze garantie (en bijbehorende periodes) is vastgelegd in de garantieregeling van Woningborg/SWK. Omdat de aannemer op dit moment nog niet bekend is, weten we nu ook nog niet welke garantieregeling van toepassing is.

Wanneer ontvang ik het garantiecertificaat?

Wanneer het plan goed is gekeurd door Woningborg/SWK sturen ze je het certificaat toe. Omdat de aannemer nog niet bekend is, weten we nu nog niet welke garantieregeling van toepassing is.

Van wie koop ik de woning?

De grond koop je van BPD Ontwikkeling BV; je sluit ook de koopovereenkomst met BPD Ontwikkeling BV. De aannemingsovereenkomst sluit je met de aannemer van het project. De aannemer bouwt jouw woning en is ook jouw aanspreekpunt tijdens de bouwperiode van jouw huis. Ook als je vragen hebt over meer- en minderwerk kun je bij de aannemer terecht.

Hebben belangstellenden die in de gemeente wonen voorrang?

In Nederland kennen we vrije vestiging. Dit betekent dat iedereen gelijke kans heeft om een woning te kopen en er geen restricties zijn ten aanzien van de koop.

Hoe vindt de toewijzing van de woningen plaats?

We proberen zoveel mogelijk mensen de woning van hun hoogste voorkeur toe te wijzen. We leggen je uit hoe de toewijzing van de woningen in zijn werk gaat op de pagina Woning kopen.

Wat is een ‘optie’ op een bouwnummer?

Een optie is een periode dat de woning exclusief voor een kandidaat is gereserveerd. In deze periode kun je al jouw vragen stellen en word je in de gelegenheid gesteld de woning aan te kopen. Het kan altijd voorkomen dat een optie op een bouwnummer nog vrijkomt.

Als ik een optie toegewezen heb gekregen, zit ik er dan direct aan vast?

Een optie is vrijblijvend. Tijdens deze periode is de woning of kavel exclusief voor jou gereserveerd. In deze periode worden al jouw vragen beantwoord en heb je de gelegenheid de woning of kavel te kopen.

Heb ik na het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst ook nog een bedenktijd?

Na het (online) ondertekenen en ontvangen van de koop- en aannemingsovereenkomst door beide partijen heb je een bedenktijd van één kalenderweek.

Wat betekent ca (circa)?

Bij een project dat nog in ontwikkeling is, zijn de koopsommen nog niet definitief vastgesteld. Om je toch een indicatie te geven wat de woningen gaan kosten werken we met een koopsomindicatie, aangeduid als ca (circa). Het is dus mogelijk dat de uiteindelijke verkoopprijzen afwijken van de eerder afgegeven koopsomindicatie.

Wat betekent vrij op naam (v.o.n.)?

Vrij op naam betekent dat je koopt inclusief belasting (21% btw) en inclusief de notariskosten voor de overdracht.

Stel je vraag

Wil je weten wat wij met je gegevens doen? Klik dan hier voor ons privacy statement.

Het formulier is succesvol ontvangen

Wij gebruiken cookies

Onze website gebruikt kleine bestanden, cookies genaamd, waarmee wij jouw online ervaring kunnen personaliseren. Door te klikken op 'accepteren' ga je met deze cookies akkoord. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken of wijzigen.