Ideale proeftuin natuurinclusief bouwen

30 september '21

De Stelt-Zuid is naast een plan met veel groen, ook een omgeving waar rekening wordt gehouden met de dieren in het gebied. Een ideale proeftuin voor natuurinclusief bouwen. Met deze manier van bouwen helpen we de natuur onzichtbaar een handje mee. Meer weten over natuurinclusief bouwen en hoe betrokken partijen daarover denken? Lees snel verder.

Wat is het precies?

Bij natuurinclusief bouwen krijgen woningen voorzieningen die bijdragen aan het welzijn van dieren die in het bouwgebied wonen. Denk hierbij aan huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen in het bijzonder. "In de Stelt-Zuid is het landschap leidend, dus wordt breed naar natuurinclusiviteit gekeken. Dan kom je er niet met een paar extra vogelhuisjes", vertelt Rick Hageman, Projectmanager bij BPD. Welke voorzieningen worden er dan wel zoal getroffen?

Natuurinclusief bouwen Steltse Dijkgaarden Nijmegen
image alt

Rustige materialen

Architect Seth de Rooij gebruikte rustige materialen bij zijn ontwerpen voor dit plan. Met houten gevels, speciaal gebakken dakpannen en aardkleurige bakstenen creëert hij een natuurlijke uitstraling die perfect past bij het natuurinclusieve karakter van het gebied.

Dat veel mensen de term natuurinclusief bouwen koppelen aan wat dak- en gevelvoorzieningen, vind hij kort door de bocht. "Met nestkastjes alléén ben je er niet. Fruitbomen, planten, vruchtdragende struiken, struwelen, heggen en hagen zijn waardevoller en ecologisch gezien veel interessanter. Voor dieren én mensen", aldus Seth.

Strenge eisen en denkwerk

In steeds meer stedelijke gebieden neemt de hoeveelheid groen af. Op het terrein van natuurinclusief bouwen maken de strenge eisen van de gemeente Nijmegen het verschil. Vincent Reukers van projectontwikkelaar VanWonen vertelt: "In de Stelt-Zuid zijn woningen ondergeschikt gemaakt aan het landschap om de openbare ruimte te laten excelleren. Natuurinclusief bouwen helpt daarbij om de biodiversiteit en leefbaarheid van het gebied op peil te houden. In de woningen zijn nestelvoorzieningen aangebracht voor huismussen, zwaluwen en vleermuizen. Verder krijgt de stallingsgarage van het appartementencomplex een groen dak, waar vooral insecten en vlinders van profiteren."
"De gemeente Nijmegen voerde vanaf het begin de regie over de opzet van de Stelt-Zuid en de rol van onder meer het natuurinclusief bouwen. Dat wij als aannemer met andere betrokken partijen, mochten meekijken en –denken was bijzonder en noodzakelijk tegelijk. Het is leuk om vogels of vleermuizen in woningen te herbergen, maar ze mogen geen overlast veroorzaken. Dat vergt best wel wat denkwerk. Het blijft een uitdaging, bouwen op een postzegel, maar de natuur krijgt straks alle ruimte. Precies wat de Stelt-Zuid zo mooi maakt", vult Hans van Berkom, projectleider bij aannemer De Vree en Sliepen aan.

image alt

Een fijne gedachte

Naast de verplichte bouwwetten en –regels, was het voor de bouwwereld voorheen lastig ook te voldoen aan allerlei natuureisen. Nu ziet iedereen het belang van groene voorzieningen, met de Stelt-Zuid als ultiem voorbeeld. Hoe je het ook wendt of keert, bouwen heeft een flinke impact op de natuur. Natuurinclusief bouwen vermindert die impact. Het aanbrengen van specifieke voorzieningen voegt iets toe aan woningen, waarvan de natuur op termijn profiteert. Die positieve invloed helpt in stedelijke gebieden met weinig groen de schaarse natuur zoveel mogelijk te ontlasten en waar mogelijk te stimuleren.

Clemens Nolten, projectleider bij Vastgoed Talis herinnert zich een groot onderhoudsproject, waar 4 nieuwe zwaluwkasten in een sleuf in de spouwmuur werden ingebouwd. Al tijdens een inspectieronde waren de kastjes in gebruik. De beestjes wisten blijkbaar precies wat er van ze werd verwacht. Een fijne gedachte, toch?

Interactie tussen mens, dier en natuur

Frank Linssen, ontwerpmanager bij Heijmans nam zijn natuurinclusieve opdracht voor de Stelt-Zuid uiterst serieus. Hij vroeg daarom hun ecoloog mee te denken over de verschillende nestkastvoorzieningen en het definitieve ontwerp op haalbaarheid te toetsen. "Ik ben erg benieuwd hoe het gebied er over een paar jaar uitziet, als het groen de kans heeft gehad om te groeien en de natuurinclusiviteit door de interactie tussen mens, dier en natuur zich in volle glorie ontvouwt. De Stelt-Zuid is wat dat betreft de ideale proeftuin", sluit Frank enthousiast af.

Met dank aan..

Deze pagina is tot stand gekomen met dank aan de informatie op de website van Stelt-Zuid. Het volledige artikel kun je nalezen via de volgende button:

Naar Stelt-Zuid.nl
Een vraag? We staan je graag te woord
Wil je iets weten? Bekijk de veel gestelde vragen