Natuurinclusief bouwen in Steltse Dijkgaarden

23 juli '19

De gemeente heeft een plan opgesteld waarin natuur structureel meegenomen wordt in de nieuwbouwplannen voor de woonwijken in de Waalsprong. Daardoor kunnen de beschermde diersoorten in het gebied standhouden of zelfs uitbreiden. Ook krijgen de nieuw te bouwen huizen ingebouwde nestruimten voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Dit alles zorgt voor een verbetering van de natuurlijke rijkdom in het gebied, wat ook bijdraagt aan de leefbaarheid en natuurbeleving.

image alt

Zwaluwen en vleermuizen

Elke nieuwe woning met een tuin krijgt vanaf 2020 gemiddeld 3 voorzieningen voor gierzwaluwen en 3 voor huismussen. Per 8 woningen komt er een voorziening voor vleermuizen. In het geval van Steltse Dijkgaarden worden er in de hoekwoningen op de dijk vleermuiskasten en gierzwaluwkasten geplaatst in de spouwmuur. Wil je zien hoe dit er ongeveer uit gaat zien? Bekijk de tekeningen.

Tekening nestkasten dijkwoningen
image alt

Vogels en insecten

De boomgaard wordt van zichzelf al een toevluchtsoord voor allerlei diersoorten door de vele fruit- en bloemdragende bomen en planten die daar geplant gaan worden. Verspreid langs de randen van de boomgaard staan besdragende struiken die niet alleen mooi zijn, maar ook speciaal bedoeld zijn om vogels en insecten te trekken. Tevens bieden deze struiken goede nestgelegenheid.

Bekijk brochure boomgaard

Schrijf je in!

Wil jij op deze heerlijke plek met de Waal aan je zijde wonen? Dat kan! Schrijf je in onder het woningtype of bouwnummer van jouw voorkeur en je krijgt regelmatige updates over de voortgang van dit unieke project.

Naar woningaanbod
  Contact
  Woningaanbod